Hizmetler

Yazılım Geliştirme Hizmeti

Her kurum aynı değil, dolayısıyla kurumların kendisine özel yazılımsal ihtiyaçları olmakta. Müşterilerinin gereksinimlerini kendi gereksinimleri gibi algılamayı benimseyen Uskur yazılım ihtiyaçlarınızı yazılımın tüm yaşam döngüsünü ele alarak çözmektedir. İhtiyaçlarınızın analizi ile başlayan süreç yazılımın geliştirilmesi, test ve bakım süreçleri ile devam etmektedir.

İhtiyaçlarınızın ve işleyişinizin derinlemesine analizi ve özellikle web tabanlı sistemler konusundaki uzmanlığımızı birleştirerek, size en son teknolojiye sahip, bakım maliyeti düşük ve rekabet avantajı sağlayacak sistemler üretme konusunda kararlıyız. Mevcut müşterilerimizin yaptığımız çalışmalar konusunda olumlu görüşleri bizim teminatımızdır.

Uzmanlık Alanlarımız

 • Açık Kaynaklı Özgür Yazılım teknolojilerini seviyoruz. Açık kaynaklı yazılımların güvenilirliklerini deneyimlerimizle sabitledik. Çalışmalarımızı olabildiğince bu türde sistemlerde geliştiriyoruz.
 • Web Tabanlı Uygulama Geliştirmede yılların getirdiği bir deneyime sahibiz. Çoğunlukla CakePHP tabanlı sistemler geliştiriyoruz. HTML5 ve CSS3 gibi yeni gelişen teknolojileri takip ediyoruz ve olabildiğince geliştirdiğimiz uygulamalarda faydalanıyoruz.
 • Bulut bilişim, yeni çağın bilişim altyapısı. Geliştirdiğimiz uygulamaları bulut altyapısına uygun bir biçimde geliştiriyoruz. Zaten müşterilerimize sunduğumuz sistemler bu altyapıda barınmakta.

HTML5 ve CSS3

Bilişim Danışmanlığı

Biz bilişimi çok seviyoruz. Bilişimi sevmek demek hergün ortaya çıkan yenilikleri, değişiklikleri ve çalışmaları yakından takip etmeyi gerektiriyor. Ayrıca mühendisliği yani, bilimsel, matematiksel, ekonomik ve pratik bilgileri temin edip uygulayarak yeni sistemleri tasarlama ve üretme sanatını, becerisini ve disiplinini sonuna kadar kullanıyoruz. Bu süreçte elde ettiğimiz bilgi birikimini ihtiyaçlarınızın en verimli ve etkin bir biçimde karşılanması için sizlere sunmaya hazırız.

Dış Kaynak Hizmeti

Firmalar çağın koşullarına ayak uydururken pek çok bilişim sistemini bünyelerine katmaktadırlar. Bu sistemler çalışanların kullandığı kişisel bilgisayarlar, kurum içi ve dışı ağlar ve ağ altyapısı, paket yazılımlar, firmanın kendisi için özel olarak geliştirdiği/geliştirttiği karmaşık yazılımlara kadar çok çeşitli biçimlerde olabilmektedir.

Uskur olarak kurumları kendi alanlarına odaklanmalarını sağlayarak bilişim sistemlerinin yönetimini ele alıyoruz. Böylece kurumlar çeşitli avantajlara sahip oluyorlar...

 • Kendi işine odaklanma.
  "Çökerse ne yaparız." tedirginliğini yaşamadan, sistemler oluşacak olası hatalardan en az etkilenerek işinize odaklanırsınız.
 • Maliyet düşürme ve verimlilikte artış.
  Bilişim sistemlerinin yönetimi için bir personeli verimsiz bir biçimde sürekli istihdam etmek zorunda kalmazsınız.
 • Uzmanlık el altında ve risk paylaşılmış.
  Kuruma her zaman ihtiyacı olmayacak bir uzmanlığı kazandırmanın maliyeti yerine, uzmanlığa gerektiğinde ve ihtiyacınız kadar ulaşma imkanınız olacak. Dolayısıyla riskleriniz işin uzmanları tarafından kontrol altında tutulmuş olacak.