Kas Hastalıkları Kayıt Sistemi - KUKAS Yayında!

01/01/2012 10:00

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Tıp Fakültesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Pediatrik Nöroloji Ünitesi tarafından geliştirilmesi için Uskur'a teslim edilen projede amaç nöromusküler rahatsızlıkları bulunan hastaların kişisel ve ailevi bilgilerinin yanısıra zaman içersinde yapılan klinik muayenelerde elde edilen verilerinin biriktirilmesi ve hastalıklarının zaman içinde gelişimlerinin izlenmesidir. Sistem ayrıca hastalıklar ile ilgili araştırmaların yapılması için veri deposu görevi yapmakta, araştırmacıların kolay bir biçimde istatistiki bilgilere ulaşmasına imkan sağlamaktadır. Projenin finansmanı Association Française contre les Myopathies (AFM) tarafından sağlanmaktadır.
KUKAS Web Sitesi Anasayfası

Sistem öncelikli olarak Duchenne Musküler Distrofi (DMD) ve Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastaları hedef  alınarak hazırlanmış, ancak sistemin esnek yapısı diğer kas hastalıklarının takibine de olanak sağlamaktadır. Araştırmacılar sistemde parametrik değişiklikler yapabilmektedirler. Bu değişiklikler araştırmacıların klinik muayenelerde toplanan verileri ve/veya hastalar üzerinde uygulanan anket sorularını değiştirebilmelerini sağlamaktadır.

Proje CakePHP kullanılarak geliştirilmiştir ve bulut üzerinde çalışmaktadır. Sistem üç ayrı parçadan oluşmaktadır. Bunlar Kediy İçerik Yöneticisi altyapısını kullanan ve hastaları bilgilendirmeyi ve projeyi tanıtmayı amaçlayan KUKAS web sitesi, hastaların kayıt olabilecekleri, anketlere katılabilecekleri, uzmanlara sorularını sorabilecekleri bir yapı sağlayan Hasta Etkileşim Merkezi ve son olarak araştırmacıların ve klinik çalışanlarının girebileceği KUKAS'dan oluşmaktadır.

Hasta Etkileşim Merkezi aracılığıyla kayıt sistemine hastalar ve/veya aileleri internet üzerinden kayıt yapabilmekteler ve bilgilerini güncelleyebilmektedirler. Hasta Etkileşim Merkezi, KUKAS veritabanı ile bağlantılı çalışmaktadır. Böylece hastalar kendilerinde meydana gelen değişimleri kayıt sistemine aktarılmasına yardımcı olmaktadırlar. Ayrıca hastaların sistem üzerinden bilimsel anketlere katılma olanağıda sağlanmıştır.

Kas Hastalıkları Kayıt Sistemi (KUKAS) bir kısmı listelenen aşağıdaki özellikeri araştırmacılara ve klinik çalışanlarına sağlamaktadır:KUKAS Anasayfası

  • Gelişmiş hasta haydı, anne, baba, kardeş, aile geçmişi kayıt edebilme ve bunlar içersinde sorgulama yapabilme.
  • Muayene sırasında toplanabilecek verileri çeşitli soru tipleri kullanarak parametrik olarak değiştirebilme.
  • Muayene verilerini hastalık türüne göre ve kendi içersinde gruplandırabilme.
  • Her hasta için istenilen sayıda muayene açabilme. Açılan muayeneler içersine verileri kayıt edebilme.
  • Hastanın muayenelerdeki verilerine toplu bir biçimde bakabilme, uygun olan veri türleri için otomatik grafik türetme.
  • Hasta bilgileri ve muayene bilgilerine göre sorgu yapabilme, sorguya uyan hastalar için istatistiki bilgiler elde etme, grafik oluşturma.
  • Ve pek çok diğer özellik...

KUKAS Web Sitesi: www.kukas.info

Hasta Etkileşim Merkezi: hasta.kukas.info